18.05.2024 r. zapraszamy do naszego Studia na pierwsze amatorskie zawody pod skrzydłem W Powietrzu!

LISTA ZAWODNIKÓW

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady przeprowadzenia wydarzenia „Amatorskie zawody Pole Dance” zwanego dalej “Zawodami”, organizowane przez studio pole dance “W Powietrzu” w Gdańsku przy ul. Elizy Orzeszkowej 2, reprezentowane przez przedsiębiorstwo Paula Jaworska ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski, NIP 559 196 31 63, REGON: 341182764.

2. Cel zawodów

Celem zawodów jest popularyzacja dyscyplin akrobatyki powietrznej oraz zachęcenie osób trenujących amatorsko do pokazania swoich umiejętności szerszemu gronu odbiorców. Zawody te są skierowane dla osób, które nie zajmują i nie zajmowały się w przeszłości zawodowo pole dance, a więc nie są instruktorami. Celem tego wydarzenia jest zachęcenie osób do udziału w zawodach, przełamaniu swoich barier związanych z wystąpieniami publicznymi.

3. Organizator

Organizatorem zawodów jest przedsiębiorstwo Paula Jaworska ul. Dworcowa 13, 86-105 Terespol Pomorski, NIP 559 196 31 63, REGON: 341182764 będące właścicielem obiektu W Powietrzu Pole&Aerial Studio Gdańsk ul. Elizy Orzeszkowej 2, 80-209 Gdańsk.

4. Termin i miejsce zawodów

Zawody odbędą się 18.05.2024r w szkole tańca W Powietrzu przy ul Elizy Orzeszkowej 2, 80-208 Gdańsk. Rozpoczęcie zawodów zaplanowane zostało na godzinę 13:00. Rejestracja uczestników i próby generalne dostępne w godzinach 09:00-12:00 (na próby będą obowiązywać zapisy)

5. Kategorie

 • Pole Art Amateur – Kategoria dla osób, które nie są instruktorami pole dance, nie brały udziału w zawodach lub nie zajęły podium w kategorii Amator. Zakazane figury/tricki – deadlifty, salta oraz pozycje, w których ciało traci kontakt z rurą i podłogą jednocześnie (fonji, zmiany chwytów, zeskoki itp)
 • Pole Art Semi Pro – Kategoria dla osób, które nie są instruktorami pole dance, brały udział w zawodach w kategorii amator i zajęły podium lub nie brały udziału, ale ich umiejętności oraz staż treningowy znacząco wykraczają poza kategorię amator.
 • Exotic Amateur – Kategoria dla osób, które nie są instruktorami pole dance i nie brały udziału w zawodach lub brały udział w kategorii Amator, ale nie zajęły podium. Zakazane figury/tricki – deadlifty, salta oraz pozycje, w których ciało traci kontakt z rurą i podłogą jednocześnie (fonji, zmiany chwytów, zeskoki itp)

W zawodach mogą brać udział osoby powyżej 18 roku życia lub osoby od 16 do 18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie. Zawody są przeznaczone dla kursantów – amatorów. W zawodach nie mogą brać udziału instruktorzy Pole Dance, Aerial Hoop, Aerial Silks prowadzący zajęcia oraz osoby które zajęły miejsce na podium w kategorii wyższej niż amator. Dopuszczalne jest używanie magnezji oraz materaca wedle uznania.

6. Zgłoszenia I Kwalifikacje

a) warunkiem wzięcia udziału w wydarzeniu jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi oświadczeniami i przesłanie go do Organizatora w wyznaczonym terminie. Termin nadsyłania zgłoszeń do 31.03. 2024r. godzina 23:59. Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną na adres zawodywpowietrzu1@gmail.com wypełniając formularz zgłoszeniowy, który jest do pobrania pod linkiem https://www.wpowietrzu.pl/zawody/

b) udział w zawodach jest odpłatny. Kandydaci dokonują wpłaty wpisowej w wysokości 30zł.

c) płatność należy uiścić w dniu wysłania zgłoszenia oraz przesłać potwierdzenie dokonania przelewu wraz z formularzem zgłoszeniowym na wcześniej podany adres mailowy.

d) dane do przelewu: W Powietrzu Gdańsk , 67 1090 1098 0000 0001 2050 7580 W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska uczestnika, zawody, kategoria.

e) opłata jest bezzwrotna. W przypadku rezygnacji opłata nie jest zwracana a zawodnik nie otrzymuje wejściówki za wyjątkiem zawodnika, który okaże zaświadczenie lekarskie uniemożliwiające start.

f) lista zawodników zostanie opublikowana na stronie W Powietrzu na Facebooku oraz Instagramie 01.04.2024 r.

7. Przebieg zawodów

a) sala pokazowa – na sali będą znajdowały się 2 rury (statyczna i obrotowa) o wysokości 3,5m i średnicy 45 mm oddalone od siebie o 1,95 m . Z perspektywy zawodnika po lewej stronie znajdować się będzie rura obrotowa.

b) strój/kostium jest sprawą indywidualną zawodnika. Niedozwolone jest jednak wystąpienie: topless, w bieliźnie erotycznej, w stroju odkrywającym intymne części ciała. Dozwolone obuwie: baletki, obuwie gimnastyczne, buty taneczne oraz wysokie obcasy dla kategorii exotic. Obuwie nie może zagrażać publiczności/jury/innym zawodnikom. Dozwolone akcesoria: rękawiczki, ochraniacze na kolana, kostki. Wszelkie akcesoria wykorzystywane w choreografii winny być uprzednio zgłoszone a ich montaż/demontaż nie powinien trwać dłużej niż 3 min. Wszelkie akcesoria nie powinny utrudniać występu. Dozwolone jest używanie magnezji na ciele zawodnika oraz rurce natomiast nie można używać gripów typu monkey hands oraz iTac z uwagi na formułę kleju, którą trudno jest doczyścić.

d) muzyka – długość prezentacji zawodnika musi mieścić się przedziale od 2:30 min – 4:00 min. Muzyka o wulgarnym języku, treściach nieetycznych, rasistowskich itp. jest niedozwolona. Ta sama muzyka może zostać użyta przez kilku zawodników. Muzykę w formie pliku mp3 należy wysłać na adres mailowy zawodywpowietrzu1@gmail.com do 30.04.2024 r.

e) wizerunek – kandydat przystępując do Zawodów udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji, nieograniczonej czasowo obejmującej możliwość publikacji, powielania i rozpowszechniania za pośrednictwem serwisów społecznościowych, a także bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora wizerunku Kandydata, w związku z przystąpieniem do Zawodów, Pokazu.

f) dyskwalifikacja – zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za niestosowanie się do regulaminu lub zaleceń organizatora.

g) komisja oceniająca – w celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu zawodów Organizator powoła trzyosobową komisję sędziowską decydującą o wynikach zawodów. Skład komisji zostanie podany do dnia 15.04.2024 r.

h) bilety – bilety na wydarzenie będą dostępne w sprzedaży od 01.03.2024 r. do dnia zawodów (jeżeli wcześniej nie zostanie wykorzystana ich pula) w wersji online. Koszt jednej wejściówki wynosi 15 zł. Chęć zakupu wejściówek należy zgłosić na adres: zawodywpowietrzu1@gmail.com , po zaksięgowaniu wpłaty bilet wstępu zostanie przesłany na wskazany adres e-mail. W dniu zawodów wystarczy posiadać zdjęcie biletu w telefonie. Ilość miejsc ograniczona, status ilości biletów będzie na bieżąco ogłaszany w mediach społecznościowych studio.

i) zasady oceny – kryteria sędziowskie

Artyzm/Art

 • Artystyczna i emocjonalna interpretacja (pkt. 1-10)
 • Choreografia na scenie (pkt. 1-10pkt)
 • Wygląd/strój (pkt. 1-10)
 • Oryginalność (pkt. 1-10)
 • Płynność ruchu na scenie (pkt. 1-10)

Umiejętności

 • Siła (pkt. 1-10)
 • Technika (pkt. 1-10)
 • Płynność/Flow (pkt 1-10)
 • Rozciągnięcie (pkt. 1-10)
 • Choreografia/Tricki (pkt. 1-10)

Punkty ujemne i błędy

 • dysfunkcje stroju (max pkt. -5)
 • poślizgnięcia (max pkt. -5)
 • upadki i potknięcia (max pkt. -5)

Uczestnicy mają prawo wglądu do kart punktacyjnych po ogłoszeniu wyników zawodów.

9. Rozstrzygnięcie zawodów i nagrody

a) organizator przewiduje wyróżnienia dla uczestników zawodów w każdej kategorii oraz nagrody dla zwycięzców, które zostaną wręczone publicznie podczas gali finałowej. Decyzja komisji co do wyboru nagrodzonych uczestników jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Zwycięzcy Zawodów zostaną wyłonieni w trakcie Finału przez Komisję Oceniającą na podstawie największej liczby zdobytych punktów.

10. Postanowienia końcowe

a) treść Regulaminu zawodów oraz wzór formularza zgłoszeniowego zostały opublikowane na stronie internetowej pod adresem https:// www.wpowietrzu.pl/zawody/

b) przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

c) organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym niezwłocznie powiadomi uczestników zawodów sportowych.

d) w sprawach spornych dotyczących interpretacji Regulaminu decyzję podejmuje Organizator.

e) za prywatne rzeczy uczestników, zniszczone lub zgubione w trakcie trwanie zawodów, Organizator/Koordynator nie odpowiada.

f) organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia lub nie utworzenia danych kategorii w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń zawodników.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P