Elizy Orzeszkowej 2, 80-208 Gdańsk | tel. 500 200 682