Elizy Orzeszkowej 2, 80-208 Gdańsk | tel. 500 200 682

Zapraszamy do wynajmu sprzętu sportowego

Pole Dance oraz Aerial!

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P