Elizy Orzeszkowej 2, 80-208 Gdańsk | tel. 500 200 682

KARTY PARTNERSKIE

MULTISPORT PLUS: (informujemy, że z dniem 01.12.2022 r. nasza współpraca z firmą Benefit ulega rozwiązaniu, co za tym idzie karty Multisport nie będą już akceptowane)

  • POLE DANCE – dopłata 10 zł do zajęć
  • STRETCHING I TWERK – bez dopłat (twerk w ofercie od 01.10)

1 wejście z użyciem karty dziennie

MEDICOVER SPORT:

  • POLE DANCE – dopłata 10 zł do zajęć
  • STRETCHING I TWERK – dopłata 5 zł do zajęć

1 wejście z użyciem karty dziennie

Wszystkich użytkowników kart partnerskich obowiązuje wpłata kaucji w wysokości 60 zł w momencie pierwszych zajęć, kaucja w przypadku niewykorzystania jest zwrotna. Z kaucji pobierana jest opłata w wysokości 30 zł w sytuacji kiedy Uczestnik zajęć nie zgłosi nieobecności na zajęciach do godziny 12:00 w dniu zajęć lub do godziny 15:00 dnia poprzedniego jeżeli uczęszcza na zajęcia poranne(jako zajęcia poranne należy rozumieć zajęcia odbywające się w godzinach 8:00 – 15:00)