KARTY PARTNERSKIE

  1. Fit Profit/ PZU Sport – bez dopłat/ 1 wejście dziennie

2. Medicover Sport:

  • POLE DANCE – dopłata 10 zł do zajęć
  • STRETCHING I TWERK – dopłata 5 zł do zajęć

1 wejście z użyciem karty dziennie

Uczestnicy zajęć korzystający z kart Medicover Sport/ PZU Sport/ Fit Profit oraz karnetów OPEN posiadający stałe rezerwacje w grupach zobowiązani są do wpłaty kaucji w wysokości 60 zł w momencie dołączenia do zajęć. Z kaucji pobierana jest opłata w wysokości 30 zł w sytuacji kiedy Uczestnik zajęć nie zgłosi nieobecności na zajęciach. Czas na odwołanie zajęć to do 10 godzin przed planowanymi zajęciami. Odwołanie zajęć odbywa się wyłącznie przez Aplikację W Powietrzu. W momencie wyczerpania całej Kaucji, czyli w przypadku 2 nieobecności, zgłoszonych po wyznaczonej wyżej godzinie, Uczestnik zajęć zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty Kaucji. Brak wpłaty Kaucji jest jednoznaczny z rezygnacją z zajęć. Niewykorzystana Kaucja podlega zwrotowi w całości w przypadku rezygnacji z zajęć.