KARTY PARTNERSKIE

  1. Fit Profit/ PZU Sport – bez dopłat/ 1 wejście dziennie

2. Medicover Sport:

  • POLE DANCE – dopłata 10 zł do zajęć
  • STRETCHING I TWERK – dopłata 5 zł do zajęć

1 wejście z użyciem karty dziennie

Wszystkich użytkowników kart partnerskich oraz posiadających karnety Open (bez limitu wejść) obowiązuje wpłata kaucji w wysokości 60 zł w momencie pierwszych zajęć, kaucja w przypadku niewykorzystania jest zwrotna. Z kaucji pobierana jest opłata w wysokości 30 zł w sytuacji kiedy Uczestnik zajęć nie zgłosi nieobecności na zajęciach do godziny 12:00 w dniu zajęć lub do godziny 15:00 dnia poprzedniego jeżeli uczęszcza na zajęcia poranne(jako zajęcia poranne należy rozumieć zajęcia odbywające się w godzinach 8:00 – 15:00)